UCI: Equipamiento requerido

 

Ospitale baten UCIak ekipamendu arlotan zenbait ezkaizun bete behar ditu bertako profesionalei eta materialei buruz. UCI batean ematen diren beharrak anitzak dira, hori dela eta, ekipamendu teknologiko bereziak eduki behar dituzte mota honetako unitateak. Horregatik, bertako profesionalak, ekipamendu teknologiko berezi hauek erabiltzen jakin behar dute, gaixoei ezartzen dizkipoten tratamenduak ahal den onenan izan daitezen.

 

Koakapenari buruz, UCIarentzat dagoen gunea ospitalearen barruan egon behar da baina beti kontrol neurriekiko sarbideekin. Era berean, UCI guztiek, ospitalaren beste espezialitateak dauden guneekin konexio eztuak eta arinak izan behar ditu (larrialdiak, hemodinamika, etab.)

 

UCI bat osatzen duten pertsona guztiak (gaixoak eta hauen sendi eta laguntzaileak eta baita bertako profesionalak) berain zer eginak betetzeko materialeak beraien esku izan behar dituzte edozein momentutan. Horrela, gaixoaren sendien edota laguntzaileentzako gune berezeiak izan behar dira derrigorrez. Baita ere UCI gela bat beharrezkoa da, non gaixoa eta honen mediku eta erizainak kabida izan behar dute.

 

UCI baten ahalmena bertako gaixoei buruz hitzegiten, ohe kopurua ezin izan daitke 6 baino baxuagoa. Hau uler daiteke zeren eta ezin da hain beste ezkakizun behar dituen eraikin bat eduki gaixo gutxientzako, mota askotako ahalegin asko suposatzen ditu eta.

 

Giza baliabideei buruz, UCI batek gutxienez honako profilak izan behar ditu bere organigraman:

  • UCIaren Zuzendaria edota arduraduna (Gutxienez 5 urteko esperientziarekin zaintza intentsibo arloan)
  • UCIaren Erizain zuzendaria (Gutxienez 5 urteko esperientziarekin arreta larri arloan)
  • Medikuak (Bezeroarentzako arretan espezializatua)
  • Zaindaria
  • Erizainak
  • Profesional administratiboak
  • UCi batean behar diren beste edozein zer eginetarako prest dauden profesionalak